Algemeen uitzicht van de boerderij

Klik op een gebouw

Ondanks de wonden van zijn geschiedenis (branden, plunderingen, sporen van de tijd) heeft de hoeve van Courriaulx een paar architecturale getuigenissen van het verleden behouden: een kapel van de 15de eeuw, grote ondergronden van de 16de eeuw, een tussen het einde van de 17de en het begin van de 18de eeuw

Courriaulx de karschuur het kippenhok de graanzolder het hoofdwoongebouw de kapel de brouwerij de bijgebouwen de vijver

Sommige standpunten

Interne en externe

1. de karschuur
oud gebouw dat diende om de karren, ploegstenen en werktuigen van het platteland te beschermen.

Dat aan de ingang van de hof gelegen gebouw dateert van de 19de eeuw. Het dak is van dakpannen en de muren van bakstenen. Het werd in 2002 in gastenwoning omgebouwd.

2. het kippenhok
Klein bakstenen gebouw dat diende tot berging voor handwerktuigen en daarna tot kippenhok. Het is nu gerestaureerd.

De oude bogen op spanten en eiken balken zijn de laatste die nog in Courriaulx bestaan. Die van de andere gebouwen werden vernield door de branden en plunderingen waarvan de hoeve het slachtoffer was sinds de Middeleeuwen en tot de tweede wereldoorlog.

3. De graanzolder
Die ruimte onder het timmerwerk is in de perfecte verlenging van het hoofdwoongebouw, boven een vroegere kalfjesstal. Die was in 1970 met sloop bedreigd vanwege een verzaking van de gevel aan de kant van de hof.

Die vertoont een voortreffelijk eiken timmerwerk en is nu volledig gerestaureerd en in familiale gastenwoning omgebouwd.

Het balkenstelsel is nog te zien vanuit de trap en de woonkamer.

4. Het hoofdwoongebouw
Vóór het gebouw is een verhoogde stoep. De woning heeft een L vorm, is van gekalkte bakstenen op een sokkel met afkanting uit breukstenen, die verlaagd wordt bij de vensterbanken (vensters van de 19de eeuw met rechte bovendrempels).

Op de gevel kan men resten zien van de bogen van de oorspronkelijke vensters. Op een semicirculaire trede is de blijkbaar omgebouwde deur. Bakstenen fries aan de basis van het met dakpannen gedekte dak.

Zelfde sokkel aan de zijmuur waarin men een kelderdeur onder een uitsteeksel kan zien, een opening van de 19de eeuw met rechte bovendrempel, het spoor van een vroeger en nu dichtgemetseld venster, klein venster en opening voor de hooizolder die van later dateren.

De achtergevel werd omgebouwd. Die vertoont resten van de sokkel, van bogen en posten van deuren en vensters. In de zijmuur, sokkel, venster en fries zoals aan de voorgevel. Op de zijmuur steunt een bijgebouw.

5. De kapel
Kapel met één enkel schip, een apsis met onderbroken vakken en steunberen aan de hoeken.

Gemetselde gotische openingen onder een uitsteeksel aan de zijden.

Stenen structuren aan de hoeken. Stenen kroonlijst aan de basis van het leistenen dak. Latere openingen.

6. De brouwerij
In de Noordoosten hoek van de hof staat een vroegere brouwerij van de 18de eeuw uit bak- en breukstenen.

Deur in de vorm van een hengsel met sluitsteen die uitsteekt. Sinds 1996 in een woning omgebouwd.

7. De bijgebouwen
Bijgebouwen van de 19de en 20ste eeuwen onder daken uit dakpannen.

8. De vijver
Achter de hoeve, ten oosten ervan, heeft de beek van Cossuvelle haar bron onder een paar oude bomen. Daar werd een vijver gegraven om als waterreserve te dienen in geval van droogte. Daar begint een groen gangpad met wilgen aan de zijde waar uilen komen nestelen.